Doel

Fonds Borgerhoff heeft zich als missie opgelegd hulp te verlenen aan personen of verenigingen met menslievende, godsdienstige, wetenschappelijke of pedagogische doelstellingen.

De activiteiten die zij beoogt om dit doel te bereiken zijn raadgevingen, studies of andere tussenkomsten, en indien nodig het toestaan van fondsen, leningen, waarborgen of aanmoedigingsprijzen.