Verwezenlijkingen

Voor het ogenblik ondersteunen wij of hebben wij volgende projecten ondersteund:.

 

Baksteen persen voor Congo

SATIMO vzw, gesticht in 1959, steunt verscheidene, meestal kleinschalige projecten, in de Derde Wereldlanden, waaronder Congo.

Op initiatief van Satimo heeft het fonds in 2013/14/15 4 baksteen persen laten leveren in Congo door Appro-Technique in Couvin, België.

Deze steenpersen hebben tot doel kwalitatief betere bakstenen te maken, en het volume te vergroten door het inzetten van efficiënt materiaal in plaats van hun oude manuele productie methoden.

Het resultaat is dat zij vlugger in hun eigen behoeften kunnen voorzien, waardoor zij een handel in bakstenen zijn  kunnen starten. 

 

BSBO De Horizon, Aalst : de droomreis

Vrijdag 29 april 2011, 6uur s’morgen. 17 leerlingen van De Horizon in Aalst vergezeld door 15 leden van het lerarenkorps stappen op de bus richting Disneyland Parijs. Alle leerlingen hebben een shirt van River Woods gekregen waardoor we ze gemakkelijk in het oog konden houden.

Voor deze 17 mentaal gehandicapte kinderen gaat hun droom in vervulling. De meeste onder hen konden enkel hiervan dromen, werkelijkheid zou het nooit worden.

Om 23 uur s’avonds zijn ze terug aangekomen in Aalst, na een ongelooflijke dag. Alle attracties hebben zij meegemaakt, want dankzij een speciaal toegangspasje werd geen tijd verloren tussen de verschillende attracties. Alles was op voorhand geregeld en gereserveerd, inclusief het restaurant Plaza Gardens en zijn geweldig buffet in Main Street, om ervoor te zorgen dat de kinderen DE droomdag van hun leven zouden meemaken.

Na zich jarenlang te hebben bezig gehouden met projecten rond geriatrie, was dit het eerste project dat het Fonds wilde organiseren voor kinderen met een mentaal handicap.

De organisatie gebeurde volledig door de leden van het bestuur, en volledig gefinancierd door het Fonds .De grootste motivatie om zulke projecten te herhalen was het geluk dat te zien was op de gezichten van de kinderen, het mooiste geschenk dat zij ons konden geven.

BSBO De Horizon, Aalst : de droomreis

Dreamcatcher

Dreamcatcher is een project dat er wil zijn voor kinderen die jammer genoeg nog al te vaak vergeten worden.

Als ouder van een gehandicapt kind , vergt het een grote inspanning om dit kind een volwaardig leven te geven. Gemakkelijk is het niet, en cijfers die het ministerie van onderwijs en universiteiten publiek maken, tonen dat het probleem groter is dan velen denken. Uit verschillende van die studies is immers gebleken dat kinderen met een mentale afwijking meestal in kansarme omstandigheden leven. De belangrijkste factor hiervoor blijkt de hoge zorglasten van kinderen met een mentale afwijking.

Zelf hebben wij kunnen vaststellen dat door deze hoge zorglasten vaak geen plaats meer bestaat voor de ontspannings-activiteiten waar alle kinderen van dromen.

in 2011 hebben wij de kans gekregen om met een aantal kinderen een daguitstap te maken naar Disneyland Parijs, “waar dromen echt werkelijkheid worden”. (zie project BSBO De Horizon, Aalst: de droomreis) Vanuit die ervaring is bij ons de idee ontstaan om dit eigen initiatief verder uit te bouwen en op meer regelmatige tijdstippen de dromen van deze kinderen te verwezenlijken.

Het bestuur van het Fonds Borgerhoff heeft beslist die kinderen te helpen hun droom te realiseren. Hiervoor worden groepjes van scholen voor buitengewoon (basis- en secundair) onderwijs type 2 (matig of ernstig mentale handicap) aangeschreven . Hierin wordt hen gevraagd met de kinderen, op een creatieve manier, een project te definiëren waarin zij hun droom  voorstellen. Uit de ingezonden projecten worden de mooiste projecten  door de Raad van Bestuur van het Fonds uitgekozen voor realisatie.

Waar wij naar kijken is natuurlijk de inhoud van de droom, maar even veel het project dat ervan gemaakt wordt . Bij de meeste van de gerealiseerde projecten is er maanden voorbereiding geweest tijdens dewelke de kinderen al betrokken werden bij het realiseren van de droom. 

In 2014-15 werden 3 dromen verwezenlijkt van scholen in de provincie Vlaams-Brabant : :

In 2015-16 was West-Vlaanderen aan de beurt. 4 projecten werden uitgekozen, waarvan er 2 in 2015 gerealiseerd werden, de 2 anderen in april 2016 .

In 2016-17 was Limburg aan de beurt. Zo veel goede projecten gekregen, waaronder wij er 7 hebben goedgekeurd.

2018 is Antwerpen aan de beurt.

Dreamcatcher Dreamcatcher Dreamcatcher Dreamcatcher Dreamcatcher Dreamcatcher

Steun aan Schoonderhage

Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van mensen met een mentale handicap.

Schoonderhage is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Schoonderhage zou niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers die sinds 1979 hun vrije tijd opofferen voor het welzijn van die gehandicapte en hun familie.

Thans bestaat Schoonderhage uit zeven tehuizen in de regio Aalst, die dankzij de inzet van vrijwilligers en de organisatie van benefiet-evenementen tot stand zijn gekomen.

In 2011 hebben wij beslist dit mooie initiatief gedurende 3 jaar te steunen met een jaarlijkse belangrijke financiële dotatie.

Sponsoring fiches Optimaal Ouder Worden

Sponsoring fiches Optimaal Ouder Worden zijn fiches die viermaal per jaar uitgebracht worden door het Fedos met de hulp van Prof.Dr. JP Baeyens, en naar duizenden senioren verzonden worden. Deze fiches hebben als doel senioren aan te sporen met hun tijd bij te blijven, door het geven van nuttige tips.

Prijs Fonds Borgerhoff voor Geriatrie

Prijs Borgerhoff voor Geriatrie, een belangrijke financiële prijs, beloont jaarlijks het medisch team dat het meest belovend klinisch wetenschappelijk onderzoek kan voorleggen waaraan zij actief werken teneinde de kennis van de fysiopathologie, de diagnose, de behandeling en de revalidatie van de aandoeningen bij patiënten met een geriatrisch profiel te optimaliseren.

Deze prijs moet de laureaat in staat stellen zijn onderzoek in het betreffende domein verder te ontwikkelen en werd in 2008 voor het eerst uitgereikt en dit voor een periode van 5 jaar. In 2008 werd deze prijs uitgereikt aan Prof. Dr. Koen Milissen en zijn team van de Katholieke Universiteit Leuven, in 2009 aan Prof. Dr.Thierry Pepersack en zijn team van de Université Libre de Bruxelles, in 2010 aan Prof. Dr. Ivan Bautmans en zijn team van de Vrije Universiteit Brussel, in 2011 aan Mieke Laforce van UZ Gent, in 2012 aan Mieke Deschodt van de KU Leuven. De prijs werd in 2010 uitgereikt ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie, in aanwezigheid van onder andere eerste minister Yves Leterme.