Welkom

Het Fonds Borgerhoff bestaat in zijn huidige vorm sinds oktober 2005, en heeft als doel hulp te verlenen aan mensen of organisaties.

De projecten die het Fonds in het begin geholpen heeft, waren voornamelijk gericht naar de problemen rond de vergrijzing. Hierbij werd steun gegeven aan  klinische onderzoeken zowel als initiatieven die eenzaamheid bij ouderen willen aanpakken. Sinds enkele jaren kijkt het Fonds meer naar de problemen van jongere populaties, zoals bijvoorbeeld initiatieven die de kwaliteit van het leven van mentaal gehandicapten en hun ouders verbeteren. Anderzijds genieten jonge muziek talenten de steun van het Fonds ten einde hun uitzonderlijk talent op wereld niveau waar te maken. 

Het Fonds Borgerhoff kan gelukkig rekenen op vrijwilligers die allen als doel hebben de medemens gelukkiger te maken.